Et õpilasele midagi tõesti ka meelde jääks

Kuidas saavad õppetööd toetavad vahendid, õppemängud ja elektroonilised õppekeskkonnad muuta õpetaja töö kergemaks ja tulemuslikumaks?

Maila Lubi on Tartu Raatuse Kooli klassiõpetaja.