Ennastjuhtiva õppija toetamine loovainetes

Töötoas on 16 kohta.
Töötuba toimub Tartu Forseliuse Kooli Tähe 101 õppehoone II korrusel.

Tutvustatakse käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaainete õpetamise projektipõhist süsteemi Tartu Forseliuse Koolis. Antakse ülevaade ennastjuhtiva õppija toetamise võimalustest loovainetes.

Maarja Tamjärv on Tartu Forseliuse Kooli käsitöö- ja kodundusõpetaja.