Ennastjuhtiv õpilane liikumisõpetuse tunnis

Töötoas on 30 kohta.
Töötuba toimub Tartu Forseliuse Kooli aulas.

Tartu Forseliuse Kool on suunanud fookuse õpilase ennastjuhtivuse arendamisele. Liikumisõpetuses on tähtis kujundada õpilane, kes oskab analüüsida oma aktiivsust, oskusi ja võimeid ning eesmärgistab oma arengu. Ennastjuhtiv õpilane tahab tulla liikumisõpetuse tundi, vahetab riided ning on seal aktiivne kuulaja, õppija ja liikuja.

Kuidas seda saavutada? Räägime oma kooli kogemusest. Mil viisil oleme tulnud seesugusele õpilasele sammukese lähemale? Proovime üheskoos leida võimalusi, kuidas saaksime kujundada liikumisõpetuse tunnis ennastjuhtivat õpilast.

Leila Merilo on kehalise kasvatuse / liikumisõpetuse õpetaja, kellele meeldib katsetada uusi asju. Ta soovib, et tema tunnid oleksid põnevad ja õpilastel oleks neis oma eesmärk.