Enesemüümise kunst

Töötoas on 25 kohta.
Töötuba toimub Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ruumis B202.

Tänapäeva maailmas on võimatu läbi lüüa ilma ennast müümata. Töötoas saab ülevaate sellest, mida omandavad Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilased ettevõtlusmooduli aines “Enesemüümise kunst”. Teeme töötoas läbi ka mõne ülesande ning arutleme, milliseid oskusi ja tugevaid külgi läheb enesemüümisel vaja.

Tea Tamm on õpetanud 20 aasta jooksul koolis põhiainena inglise keelt. Juba viiendat aastat alustab ta Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ettevõtlusmooduli õpilastega ka kursust “Enesemüümise kunst”.