Enesejuhtimisest teiste juhtimiseni

Töötoas on 80 kohta.
Töötuba toimub Tartu Descartes’i Kooli aulas.

Juhi roll on juhtida. Kõige rohkem juhib ta isikliku eeskuju najal. Õpetaja roll on õpetada ja juhtida ning peamiselt tuleb praegusajal juhtida tähelepanu. Meil ei ole üldiselt kellelgi mitte halb mälu, vaid puudulik tähelepanu, ja see tähelepanu ei lähe ajas kuidagi enam paremaks, vaid aina lühemaks. Me saame jagada ainult seda, mis meil endil on. Kui suudame ise keskenduda ja tähelepanu hoida, saame seda nõuda ka teistelt.
Koolitaja Tauri Tallermaa tutvustab ennast nii: “Olen mälutreener aastast 2002. Selle aja jooksul on teemade ring laienenud tohutult, sest juurde on tulnud tähelepanuprobleemid. Käin palju koolides nii õpilastele kui ka õpetajatele rääkimas sellest, kuidas õppida nii, et õpitu jääks paremini meelde. Kui õpime pähe, siis ei jää meelde. Kui õpime selleks, et aru saada, jääb õpitu ka meelde. Kogu hariduse eesmärk ongi ju iseseisva mõtlemise õpetamine. Nagu on öelnud professor Ülo Vooglaid: targaks ei tee mitte õppimine, vaid mõtlemine.”