Enesejuhtimine koolis ja elus

Töötoas on 15 kohta.
Töötuba toimub Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi IV korruse ruumis 405.

Juhtimise kunst saab alguse enesejuhtimisest, st oskusest seada eesmärke, valida sobiv viis nende poole liikumiseks, ületada takistusi ja tulla toime tagasilöökidega. Need kõik on väga vajalikud oskused nii koolis kui ka elus. Töötoas otsime koos vastuseid küsimustele, miks paljudel gümnaasiumis õpinguid alustavatel noortel täiskasvanutel need oskused puuduvad ja mida saab õpetaja teha, et need oskused õpingute ajal areneksid?

Marika Kaasik on Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor. Reet Jakobson on sama kooli õppejuht ja õppenõustaja ning täiskasvanukoolitaja.