Elurikkuse kaardistamine õppeasutuses. Eksootilised tarbetaimed õppevahendina

Töötoas on 20 kohta.

Õpitoas käsitletakse õppeasutuse keskkonnaülevaatust, mille abil saab hinnata õppeasutuse jätkusuutlikkust. Rohelise kooli programmis selgitatakse keskkonnaülevaatuse abil välja olukord õppeasutuse igapäevaelu korraldamises, majandamises ja õppetöös ning saadakse sel viisil sisend rohelise kooli tegevuskava jaoks.

Töötoas keskendutakse elurikkuse kaardistamisele õppeasutuses. Praktilises osas saab tutvuda Tartu loodusmaja talveaia eksootiliste tarbetaimede kui õppevahendiga.

Maris Mägi on Tartu loodusmaja ja rohelise kooli võrgustiku koolitusjuht. Aire Orula on Tartu loodusmaja programmijuht.