Eestikeelse ainealase sõnavara õpetamine uussisserändajatele

Töötoas on 15 kohta.
Töötuba toimub Tartu Annelinna Gümnaasiumi ruumis A237.

Kuidas õpetada sõnavara nii, et sellest oleks kasu? Sellele küsimusele leiad töötoast vastused!

Anne Kaskman on eesti keele teise keelena õpetaja, klassiõpetaja ja metoodik.