Eesti keele õpetaja eesti õppekeelega lasteaias. Miks ja kuidas?

Töötoas on 25 kohta.
Töötuba toimub Tartu Lasteaia Tripsik Sipsiku maja (Kaunase pst 22) saalis.

Tartu Lasteaed Tripsik on Annelinnas asuv 19 rühmaga lasteaed. Lasteaias käivatest lastest suure osa koduseks keeleks ei ole eesti keel.

Lasteaia õppealajuhataja annab ülevaate sellest, kuidas oleme juhtinud protsessi leidmaks lahendusi, et paremini toetada eesti keelest erineva emakeelega lapsi.

Eesti keele õpetaja tutvustab eesti keele õppetegevuste korraldust ja põhimõtteid, samuti koostööd lasteaia meeskondade ja lastevanematega. Arutleme, kuidas lapsed omandavad keeli. Püüame mõttemängus analüüsida sellist toetavat eesti keele õpet lapse, lapsevanema ja rühmaõpetaja seisukohast.

Marika Kaldaäär on Tartu Lasteaia Tripsik õppealajuhataja. Lasteaed liitus kolm aastat tagasi Haridus- ja Teadusministeeriumi projektiga “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“. Lasteaias töötab kaks eesti keele õpetajat.

Maili Magerramov on sama lasteaia vanemõpetaja. Ta on lasteaiaõpetajana töötanud kümme aastat, viimased aastad eesti keele õpetajana eesti keelest erineva kodukeelega lastele.