Eesti hetked

Töötoas on 20 kohta.
Töötuba toimub Tartu Annelinna Gümnaasiumi ruumis A203.

Õpetajad räägivad video kasutamise võimalustest eesti keele ja ühiskonnaõpetuse tundides, väärtuskasvatusest, õpilasürituste vaimsusest ning sellest, kuidas seda kõike ühendada.

Julia Trubatšova on 1.–3. ja 10.–12. klasside õppealajuhataja, muusikaõpetaja ning metoodik. Maire Küppar on eesti keele teise keelena ja eesti kirjanduse õpetaja, metoodik ning õpilasnõustaja. Veronika Kim on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning Tartu Annelinna Gümnaasiumi hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija.