Draamaõpetus kui õpetamisviis õpilase enesejuhtimises

Töötoas on 18 kohta.

Töötuba toimub LõunaTERA ruumis nr 6.

Draamaõpe aitab avardada õppija maailmavaadet, eneseväljendusoskust ja -julgust ning selle kaudu toetab ja tutvustab tema enesejuhtimisoskust.

Kadri Lõhmus on LõunaTERA 6. klassi klassiõpetaja, eesti keele ja kirjanduse ning draamaõpetuse õpetaja. Ruth Maria Jõgiste on 5. klassi klassiõpetaja ja  LõunaTERA inglise keele õpetaja.

Töötoast tehakse otseülekanne Tartu haridusfestivali Facebooki lehel.