Diferentseeritud õpe liikumisõpetuses

Õpitoa teema on intensiivsuse erinevused õppeprotsessis. Jagame oma kogemust praktilise tegevuse kaudu.

Valli Kisand on Tartu Kivilinna Kooli tantsu- ja liikumisõpetuse õpetaja ning Rena Kruus on liikumisõpetuse õpetaja.