Chat GPT olemus, võimalused ja ohud ning lõimimine igapäevaellu

Kuidas lõimida ChatGPT meie igapäevategevusse ja teha oma elu lihtsamaks?

Kuidas on võimalik minna koos ChatGPT-ga edasi?

Toomas Kink on Tartu Raatuse Kooli direktor.