Avatud meeltega orienteerumise õpiõu

Töötuba toimub Tartu Lasteaia Poku õuealal.

Töötoa teema on esmane orienteerumisõpe: oma asukoha määramine kaardi järgi, kaardi leppemärkide lugemine. Õpiõuel läbitakse orienteerumisrada, mille kontrollpunktides tuleb lahendada ülesandeid erinevate meelte abil.

Osalejatel võiks olla ilmastikukindel ja õuesõppeks sobiv riietus.

Töötuba juhivad Tartu Lasteaia Poku õuesõppeentusiastid.