Arenguvestluse juhtimise praktilised võtted

Töötoas on 30 kohta.
Töötuba toimub Ilmatsalu Lasteaia Lepatriinu saalis.

Meeldiv ja tulemuslik arenguvestlus on nii õpetaja huvi kui ka lapsevanema ootus. Töötuba annab võimaluse läbi proovida juba hästi töötavat mudelit, mille on töötoa juhendajad ise loonud. Praktilised võtted aitavad õpetajal ja teistel arenguvestluste pidajatel luua kohe koostöise ja turvalise õhkkonna. Selle meetodi toel on õpetajal võimalik mõista lapsevanema tunnetust oma lapsest ning sellele tuginedes ehitada üles meeldiv ja last arendav koostöösuhe.

Töötuba juhivad Ilmatsalu Lasteaia Lepatriinu õpetajad, kes on positiivse mõtteviisiga ja keskendunud lahendustele.