Aineõpetaja korraldatud õppekäigud Eestis ja välismaal

Õpituba koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

Tutvustatakse Eesti-siseseid võimalusi, mis on peamiselt seotud Tartu ja vähemal määral Tallinna mäluasutustega.

Osalejad saavad teada, mis on välisriiki minejate jaoks A & O juhul, kui ei kaasata reisikorraldajat (9.–12. klass).

Alla Vinitšenko on Miina Härma Gümnaasiumi ajalooõpetaja. Kolme õppeaasta jooksul on ta koos kolleeg Maigi Varuskiga korraldanud reise ja õppekäike välismaale. Ta teeb aktiivset koostööd Tartu mäluasutustega ja on aasta põhikooli aineõpetaja 2023 laureaat.