Ainealase sõnavara õpetamine

Õpitoas jagatakse infot metoodiliste võtete kohta, mille abil arendada ja kinnistada eestikeelset sõnavara eesti keelest erineva kodukeelega lapsel.

Käsitletakse LAK-metoodikat. See on seotud erinevate õppeainetega (matemaatika, loodusõpetus, inimeseõpetus ja eesti keel).

Anne Kaskman on Tartu Annelinnma Gümnaasiumi klassiõpetaja ja eestikeelse õppe koordinaator.