3D-modelleerimine töö- ja tehnoloogiaõpetuses

Tutvustame, kuidas arendada teises ja kolmandas kooliastmes modelleerimisoskust.

Missugused on kasutatava programmi võimalused ja kuidas saada õpetamiseks litsents?

Priit Laats on Tartu Raatuse Kooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja ning huviringi (3D-modelleerimine, inseneeria) juhendaja.