Ettevõtlik õpe visualiseerimise abiga (13.00-14.30)

Töötoas on 15 kohta.
Töötuba toimub Tartu loodusmaja saalis.

Kogunemine ja tervitusamps on kell 12.30.

Töötuba algab kell 13.

Haridusprogramm “Ettevõtlik kool” on nüüdisaegse hariduse kvaliteedimärk ning põneva ja kaasava õppimise metoodika koondnimetus. See on ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.
Visuaalne mõtlemine võib olla abistav tööriist nii õppeprotsessi kui ka õppimise juhtimises. Ettevõtlikus õppeprotsessis on igal protsessis osalejal täita kokkulepitud ja aktsepteeritud roll. Rollide täitmisel toetatakse üksteist aktiivselt ja tehakse selleks koostööd.
Osalema on oodatud Tartus ja Tartumaal haridusprogrammiga “Ettevõtlik kool” liitunud õppeasutuste õpetajad ja lasteaiaõpetajad ning haridusprogrammi võrgustikuga liituda soovivad õppeasutuste meeskonnad.
Deniss Jeršov on Tartu Kunstikooli õpetaja, visualiseerija ja koolitaja.
Kohalikul tasandil koordineerivad haridusprogrammi maakondlikud arenduskeskused, Tartumaal teeb seda SA Tartu Ärinõuandla.
Õpitoa läbiviimist toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond ning Euroopa Sotsiaalfond.