Head haridusfestivalist osavõtjad!

Urmas Klaas, Tartu linnapea

Mul on suur rõõm, et mu eelmisel aastal väljendatud soov otsida haridustegevustes tegusõnu on teoks saanud. See on ju suur tegu, et Tartus toimub taas haridusfestival ja me saame seeläbi häid mõtteid päristegudeks luua. Heade mõtete tegudeks saamiseks on Tartu parim linn.

Avatud maailmas on ka haridusfestivalil palju suurem roll kui vaid Tartu hariduselu korraldamine ja uute ideedega rikastamine. Igal siin sündival ideel ja arutletaval mõttel olgu maailmapuude, soov midagi ära teha koos ja uuel moel. Olgu neil ideedel ning aruteludel maailmakasulik püüe ja puudutus. Tartus sünnivad maailma liigutavad ideed. Märgakem neid.

Hariduse kasulikkust ei mõõdeta joonlauaga – oma tarkust, leidlikkust ja maailma hariduskorraldusest osavõtmise tahet kanname ikka iseendas, oma harituses ning heades suhetes kolleegide, õppijate ja peredega. Olgu see tugev sisemine haridusepüüe ja haridusemõõde meie mõõdupuuks, sihiks ja kasvamiseks.


Häid mõtteid ja tegusid haridusfestivalile!

Urmas Klaas

Tartu linnapea

Uudised

TEISIPÄEV
24
oktoober
Õppepäev. Erivajadusega õpilase arengu toetamine kunstilise tegevuse kaudu Tartu Maarja Kooli kogemuste alusel
Mängulised elemendid kehalise kasvatuse tundides. Rena Kruus, Ott Riisenberg
KOLMAPÄEV
25
oktoober
Bee-Boti robotid ainetunnis. Mängu loomine. Peeter Jõeloo, Kadri Saaremaa
Mobiilirakenduse loomine. Peeter Jõeloo
NELJAPÄEV
26
oktoober
SPARKi maja tutvustus. MTÜ Ettevõtlusküla
Soome koolisüsteem ja põhikooli õppekava ülesehitus, hindamiskultuuri muutumine, proovikivid seoses õpikeskkonna ja õppemeetoditega. Merike Kesler
Vaata kogu programmi
Veebilehe arendaja: Piksel
PROGRAMM SARJAD ASUKOHAD KORRALDAJAD
TAGASISIDE