Head haridusfestivalist osavõtjad!

Urmas Klaas, Tartu linnapea

Mul on suur rõõm, et mu eelmisel aastal väljendatud soov otsida haridustegevustes tegusõnu on teoks saanud. See on ju suur tegu, et Tartus toimub taas haridusfestival ja me saame seeläbi häid mõtteid päristegudeks luua. Heade mõtete tegudeks saamiseks on Tartu parim linn.

Avatud maailmas on ka haridusfestivalil palju suurem roll kui vaid Tartu hariduselu korraldamine ja uute ideedega rikastamine. Igal siin sündival ideel ja arutletaval mõttel olgu maailmapuude, soov midagi ära teha koos ja uuel moel. Olgu neil ideedel ning aruteludel maailmakasulik püüe ja puudutus. Tartus sünnivad maailma liigutavad ideed. Märgakem neid.

Hariduse kasulikkust ei mõõdeta joonlauaga – oma tarkust, leidlikkust ja maailma hariduskorraldusest osavõtmise tahet kanname ikka iseendas, oma harituses ning heades suhetes kolleegide, õppijate ja peredega. Olgu see tugev sisemine haridusepüüe ja haridusemõõde meie mõõdupuuks, sihiks ja kasvamiseks.


Häid mõtteid ja tegusid haridusfestivalile!

Urmas Klaas

Tartu linnapea

Uudised

TEISIPÄEV
24
oktoober
Smart-tahvli kasutamine tunnis. Niina Gontšarova
KOHAD TÄIS! Kuidas seada piire ja väljendada enda vajadusi viisil, mis ei kahjusta suhteid? Tiit Kõnnusaar
KOLMAPÄEV
25
oktoober
Millised on õpetajate ja õpilaste õigused ja kohustused? Arutelu õpetajatele. Andres Aru
IKT-vahendite kasutamine õppetöös. Tartu Erakooli õpetajad
NELJAPÄEV
26
oktoober
Ettevõtlusküla mäng. MTÜ Ettevõtlusküla
Klassid kokku! Õpe avatud klassiruumi näitel. Gerttu Vaher, Sirje Parol
Vaata kogu programmi
Veebilehe arendaja: Piksel
PROGRAMM SARJAD ASUKOHAD KORRALDAJAD
TAGASISIDE