Põhiprogramm

AEG
AEG
Annelinn
09:00
Laetud akud. Harald Lepisk
Tartu Hansa Kool
10:00
Töötuba "Üldpädevuste monitoorimine läbi mängu". Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpetajad
Tartu Annelinna Gümnaasium
10:00
Liikumist soodustavate õppemeetodite rakendamine. Teooria ja praktika. TDK õpetajad ja TÜ liikumislabori esindajad
Tartu Descartes'i Kool
10:00
Loodusõpetus on lahe! IKT-võimaluste kasutamine ja õpilaste aktiivne kaasamine loodusõpetuse tundides. Helis Hani
Tartu Kivilinna Kool
10:00
Z-põlvkond ja praegune tööjõuturg. Jane Väli
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
11:00
Infotehnoloogia kasutamine õppetöös. Ljudmila Roždestvenskaja
Tartu Aleksander Puškini Kool
11:00
Ettevõtliku kooli inspiratsiooniseminar. Harald Lepisk
Tartu Hansa Kool
12:00
Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna õpituba "Uuenduslik koolidisain kui haridusmuutuste kiirendi". Liina Karolin-Salu, Sirje Pärismaa
Tartu Hansa Kool
12:00
Avatud õpperuumi metoodika töötuba õpetajatele. Tartu Hansa Kooli õpetajad
Tartu Hansa Kool
12:00
Mänge ja võistlusi kehalise kasvatuse tundide ilmestamiseks. Ott Riisenberg, Rena Kruus
Tartu Kivilinna Kool
13:00
HEV-õpilane tavakoolis. Milena Pogodajeva
Tartu Aleksander Puškini Kool
13:00
Õppimist toetav hindamine. Tatjana Stepanova
Tartu Aleksander Puškini Kool
14:00
Leadership for learning in schools. Robert-Jan Simons (Holland)
Tartu Annelinna Gümnaasium
14:00
Võtteid häälikuõpetusetundideks algklassides. Elma Piirimägi
Tartu Kivilinna Kool
14:00
HTM õpituba "Õpetaja tööaja kasutamine". Kristi Mikiver
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
18:00
Vene laulu festival
Tartu Annelinna Gümnaasium
AEG
AEG
Karlova-Variku-Tamme-Veeriku
10:00
Lõiminguvõimalused õppekavas. Tartu Forseliuse Kooli õpetajad
Tartu Forseliuse Kool
10:00
Õpetaja kui liider. Anu Virovere
Tartu Karlova Kool
10:00
Kuidas näkkab? Moonika Sarapuu
Tartu Variku Kool
10:00
Avatud draamatund õpilastele (7.–9. kl) ja õpetajatele. Kati Kirikal
Tartu Variku Kool
10:00
Robootika õpituba õpilastele ja õpetajatele. Eveli Raudla
Tartu Variku Kool
10:00
Animatsiooni töötuba arvutiprogrammi või fotoaparaati kasutades (tasapinnaline ja ruumiline animatsioon - 2D või 3D animatsioon). Üllar Sillaots, Tiina Meos-Sillaots
Tartu Variku Kool
11:00
Konverents „Keskkonnahariduse väljakutsed muutuvas maailmas“
Dorpati Konverentsikeskus
11:00
Õppimine ja õpikeskkond uue õpikäsituse valguses. Grete Arro
Tartu Veeriku Kool
12:00
Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna õpituba "Rõõmuga kooli. Kodu ja kooli koostöö". Aune Valk ja Kristel Ress
Tartu Forseliuse Kool
12:00
Sõbralikult nügima ja trügima (1.-3. kl õpilastele). Moonika Sarapuu
Tartu Variku Kool
14:00
HTMi õpituba "Hindamine riigi ja rahvusvahelisel tasandil". Pille Kõiv
Tartu Veeriku Kool
15:00
Õpilase õpikoormuse vähendamise arvestamine koolis huvikoolis omandatuga seoses. Imbi Goldman ja Annelii Traks
Tartu Karlova Kool
16:00
Õppekeskkond ja pedagoogiline analüüs (LP-mudel). Katrin Ohakas
Tartu Karlova Kool
16:00
Katsed füüsikatunnis igapäevaste vahenditega. Hans Ibrus
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium
17:00
Tule kooli tagasi, liigu eluga edasi. Õppimisvõimalused Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis. Marika Kaasik
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium
17:00
Unest ja selle vajalikkusest, eriti koolieas. Kene Vernik
Tartu Variku Kool
19:00
Õ-Klubi. Ansambel Kõrsikud
Aparaaditehase kohvik
AEG
AEG
Kesklinn
09:00
Vungirajale vunkima
Tartu Kesklinna Kool
10:00
Laste eneseregulatsioon. Valik praktilisi töövõtteid lastega tegelevatele spetsialistidele. Angela Jakobson
Miina Härma Gümnaasium
10:00
Kuidas toetada ja mõista autistlikku last lugema ja kirjutama õppimisel? Sarmite Tubele (Läti)
Tartu Herbert Masingu Kool
10:00
Sõnamäng. Silja Russak ja Kaire Ruul
Tartu Mart Reiniku Kool (Vanemuise tn maja)
12:00
Haridusosakonna õpituba "Kuidas toimub Tartus ...?". Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna töötajad
Tartu Kesklinna Kool
12:00
Kuidas õpetada Eesti ajalugu 5. klassis? Karolina Antons
Tartu Mart Reiniku Kool (Vanemuise tn maja)
12:00
Reljeefsete õnnitluskaartide valmistamine. Helle Saue, Hille Aasmäe
Tartu Mart Reiniku Kool (Vanemuise tn maja)
13:00
Sõna nähtavaks, mõte kuuldavaks. Ivika Hein
Miina Härma Gümnaasium
13:00
HEV-õpilaste toetamine õppetöös Tartu Kroonuaia Kooli kogemuse baasil. Tartu Kroonuaia Kooli õpetajad
Tartu Kroonuaia Kool
14:00
HTMi õpituba "Õpetajaameti atraktiivsus Eestis". Aune Valk
Tartu Kesklinna Kool
15:00
Näidend "Havi käsul". Tartu Kroonuaia Kooli priitahtlik näitemänguselts
Tartu Kroonuaia Kool
15:00
Emotsionaalsete ja käitumisraskustega laste distsiplineerimine. Vajaduste ja oskustega arvestav lähenemine. Eve Kikas
Tartu Mart Reiniku Kool (Vanemuise tn maja)
15:00
Kooli kolm edutegurit: motivatsioon, motivatsioon ja motivatsioon?! (1. osa) Martin Tiidelepp
TÜ haridusuuenduskeskus
16:00
Väike Päike Lasteaia õpituba "Avastame nutikalt: Bee-Boti põrandarobotid, Lego jutustamisoskust arendav komplekt (Lego Story Starter) ja robootikakomplekt (Lego WeDo)". Marii Maamägi, Birgit Marnat, Grete Miilen
Tartu Mart Reiniku Kool (Vanemuise tn maja)
17:00
Kooli kolm edutegurit: motivatsioon, motivatsioon ja motivatsioon!? (2. osa). Martin Tiidelepp
TÜ haridusuuenduskeskus
18:00
Tartu koolikooride sügiskontsert
Pauluse kirik
PROGRAMM SARJAD ASUKOHAD KORRALDAJAD