Hea haridusfestivalist osavõtja!

Otsigem tegusõnu, otsigem sõnumeid ja koostööd
 

Tartu hariduselule on hea mõelda. Teadmine sellest, et igas klassiruumis kogutakse teadmisi, arendatakse oskusi ja loovust ning teadjate hulk kasvab iga sekundiga, on võimas ja uhke. Tarkust koguv Tartu: meie linna jaoks on üks väga oluline ülesanne tagada siin igale õpilasele parim haridus ja lai valik haridusväljal õppimiseks.

Tartu käib oma teed Eesti hariduselu uuendamise teerajajana ning meie samme jälgitakse ja järgitakse. Selles on oma suur roll meie haridustöötajatel ja õpetajatel, kellega koostöös osatakse hinnata olemasolevat, aga püütakse leida ka seda, mis viib meid edasi. Tartu õpetajad teevad ära suure töö ja seda on meie õpilaste väga headest õpitulemustest ka näha.

Haridusfestival ei ole tühjade sõnade koht. See on festival, kus sõnal on kaal ja sõnast saab tegu. Seepärast otsigem tegusõnu, otsigem sõnumeid ja koostööd. Seda viimast on meie õpetajaskonnas ja koolivõrgus märgatavalt palju, sest lasteaiad, põhikoolid ja gümnaasiumid saavad sagedasti kokku. Räägitakse tehtust ja uuritakse maailma hariduselu uuendusi. Sellest kõigest on rõõm ja kasu.


Asjalikult sõbralikku haridusfestivali soovides

Urmas Klaas
Tartu linnapea
TEISIPÄEV
25
oktoober
Loodusõpetus on lahe! IKT-võimaluste kasutamine ja õpilaste aktiivne kaasamine loodusõpetuse tundides. Helis Hani
Võtteid häälikuõpetusetundideks algklassides. Elma Piirimägi
KOLMAPÄEV
26
oktoober
Lõiminguvõimalused õppekavas. Tartu Forseliuse Kooli õpetajad
Unest ja selle vajalikkusest, eriti koolieas. Kene Vernik
NELJAPÄEV
27
oktoober
Haridusosakonna õpituba "Kuidas toimub Tartus ...?". Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna töötajad
HTMi õpituba "Õpetajaameti atraktiivsus Eestis". Aune Valk
Vaata kogu programmi
Veebilehe arendaja: Piksel
PROGRAMM SARJAD ASUKOHAD KORRALDAJAD