Sarjad

Avatud õpperuum ja õpetamine avatud õpperuumis 
Tartu Linnavalitsus lõi projekti TULUKE raames Tartu Hansa Koolis eksperimentaalkeskkonna, mida võib nimetada avatud õppekeskkonnaks. Võtsime taolise tegevuse projekti, kuna soovisime enne koolihoonete renoveerimist saada kogemust kaasaegse õppekeskkonnaga. Eelkõige on see vajalik, et ära hoida 19. sajandi kooli taastootmist. Tahtsime näha, kuidas luua kaasaegset õppekeskkonda nõukogudeaegsesse koolihoonesse.
Kuna soovime oma kogemusi tutvustada teistele, siis oleme sel teemal planeerinud haridusfestivali kavasse mitmeid tegevusi.
20.10.2015 kell 10:00 (Tartu Veeriku Kool) Õpetamine ja õppimine avatud klassiruumis. Avatud õpikeskkonnad – õpikeskkonna organiseerimine ja juhtimine. Lilja M. Jónsdóttir (Island)
21.10.2015 kell 10:00 (Tartu Karlova Kool) Õpetamine ja õppimine avatud klassiruumis. Avatud õpikeskkonnad – õpikeskkonna organiseerimine ja juhtimine. Lilja M. Jónsdóttir (Island)
22.10.2015 kell 10:00 (Tartu Hansa Kool) Õpetamine ja õppimine avatud klassiruumis. Avatud õpikeskkonnad – õpikeskkonna organiseerimine ja juhtimine. Lilja M. Jónsdóttir (Island)
22.10.2015 kell 10:00 (Tartu Hansa Kool) Praegused ja tulevased trendid koolihoonete ja klassiruumide kavandamisel Islandil. Anna Kristín Sigurðardóttir (Island)
22.10.2015 kell 12:00 (Tartu Hansa Kool) Praegused ja tulevased trendid koolihoonete ja klassiruumide kavandamisel Islandil. Anna Kristín Sigurðardóttir (Island)
22.10.2015 kell 12:00 (Tartu Hansa Kool) Õpetamine ja õppimine avatud klassiruumis. Avatud õpikeskkonnad – õpikeskkonna organiseerimine ja juhtimine. Lilja M. Jónsdóttir (Island)
22.10.2015 kell 14:00 (Tartu Hansa Kool) Õppetöö avatud õpperuumis
Lapsevanematele mõeldes  
Lapsevanemad on meie jaoks väga olulised koostööpartnerid. Ootame teid osalema festivali kõigil üritustel. Kartsime, et tihedas programmis võivad tähelepanuta jääda tegevused, mis on kavasse võetud spetsiaalselt teile mõeldes. Koondasime need teie jaoks ühise sarja alla.
20.10.2015 kell 12:00 (Vilde lokaal) Kuidas jagatakse 1. klassi kohti Tartus?
20.10.2015 kell 16:00 (Tartu Veeriku Kool) Väärtusmäng õpetajatele ja lapsevanematele. Halliki Harro-Loit
20.10.2015 kell 16:00 (Vilde lokaal) Väitluskoolituse väitluskohvik: Kodukohakool versus eliitkool
20.10.2015 kell 18:00 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium) KJPG kontsert-koosolek koos töötubadega
20.10.2015 kell 18:00 (Tartu Veeriku Kool) Kooli tutvustus koolieelikutele ja lapsevanematele
20.10.2015 kell 18:00 (Tartu Herbert Masingu Kool) Uimastite mõjust kogemusnõustaja Immanuel Volkonskiga
20.10.2015 kell 18:00 (Tartu Descartes'i Kool) Tartu Descartes'i Kooli arvamuskohvik
21.10.2015 kell 10:00 (Tartu Forseliuse Kool) Kooli ja kodu koostöö 1. Solveig Roth (Norra)
21.10.2015 kell 12:00 (Tartu Forseliuse Kool) Kooli ja kodu koostöö 2. Solveig Roth (Norra)
21.10.2015 kell 12:00 (Vilde lokaal) Kuidas jagatakse lasteaiakohti Tartus?
21.10.2015 kell 16:00 (Vilde lokaal) Väitluskoolituse väitluskohvik: Numbriline hindamine versus kujundav hindamine
21.10.2015 kell 16:00 (Tartu Mart Reiniku Kool (Riia tn maja)) Tugevate tunnetega toimetulekuoskuste õpetamine: viha regulatsioon lastel. Angela Jakobson
21.10.2015 kell 18:00 (Hariduse Tugiteenuste Keskus) Turvatundega kooli?!
22.10.2015 kell 12:00 (Tartu Karlova Kool) Noored ja internet. Maria Murumaa-Mengel
22.10.2015 kell 12:00 (Vilde lokaal) Tartu haridus arvudes
22.10.2015 kell 16:00 (Vilde lokaal) Väitluskoolituse väitluskohvik: Kaasav haridus versus lahutav haridus
22.10.2015 kell 18:00 (Hariduse Tugiteenuste Keskus) Kärgperede lapsed ja vanemad
Haridusosakonna õpitoad 
Kolmel päeval korraldab haridusosakond Vilde lokaali jahisaalis õpitoad enda pakutavate avalike teenuste kohta. Õpitubades arutatakse kuulajatega, kuidas senini on läinud ja mida saaks veel paremini teha. Osalejatel on võimalik teha oma ettepanekuid ja koos haridusosakonna inimestega mõtiskleda.
Oma silmaga on võimalik näha ka haridusosakonna uut "ametnikku" ARNO.
20.10.2015 kell 12:00 (Vilde lokaal) Kuidas jagatakse 1. klassi kohti Tartus?
21.10.2015 kell 12:00 (Vilde lokaal) Kuidas jagatakse lasteaiakohti Tartus?
22.10.2015 kell 12:00 (Vilde lokaal) Tartu haridus arvudes
HTMi sari 
On igati loomulik, et haridusfestivalil on esindatud ka Haridus- ja Teadusministeerium. Nemad kujundavad meie hariduspoliitilist maastikku, annavad meile kätte suuna, kuhu liikuda. Haridusfestivalil on võimalik kuulata HTMi esindajate seisukohti hetkel olulistel haridusteemadel.
20.10.2015 kell 14:00 (Tartu Loodusmaja) Muutunud õpikäsitus. Pille Liblik, HTM
21.10.2015 kell 14:00 (Tartu Loodusmaja) Koolide hindamine. Irene Käosaar, HTM
22.10.2015 kell 14:00 (Tartu Loomemajanduskeskus) Õpetajaameti töötuba. Triin Noorkõiv, Jaanika Aasa
Islandi ülikooli sari 
Projekti TULUKE raames avatud õpperuumi loomise ja arendamise käigus sõlmisime koostöösidemed Islandi ülikooliga. Haridusfestivali raames külastavad nad meid esimest korda ja tutvustavad meile oma juba üsna pikaajalisi kogemusi erinevate avatud õpperuumi liikidega ning õppetöö korraldamisega nendes. Islandi koolides on nii täiesti avatud õpperuume, klastritena paiknevaid ruume kui ka tavapärased ruumid. Nende kogemus on eriti väärtuslik seetõttu, et nad on läbi viinud ka uuringuid avatud õpperuumi kohta.
20.10.2015 kell 10:00 (Tartu Veeriku Kool) Õpetamine ja õppimine avatud klassiruumis. Avatud õpikeskkonnad – õpikeskkonna organiseerimine ja juhtimine. Lilja M. Jónsdóttir (Island)
20.10.2015 kell 10:00 (Tartu Karlova Kool) Pikaajaliste muutuste juhtimine haridussüsteemis ja koolides. Anna Kristín Sigurðardóttir (Island)
21.10.2015 kell 10:00 (Tartu Karlova Kool) Õpetamine ja õppimine avatud klassiruumis. Avatud õpikeskkonnad – õpikeskkonna organiseerimine ja juhtimine. Lilja M. Jónsdóttir (Island)
21.10.2015 kell 12:00 (Tartu Karlova Kool) Koolid kui professionaalsed õpikogukonnad. Anna Kristín Sigurðardóttir (Island)
22.10.2015 kell 10:00 (Tartu Hansa Kool) Õpetamine ja õppimine avatud klassiruumis. Avatud õpikeskkonnad – õpikeskkonna organiseerimine ja juhtimine. Lilja M. Jónsdóttir (Island)
22.10.2015 kell 10:00 (Tartu Hansa Kool) Praegused ja tulevased trendid koolihoonete ja klassiruumide kavandamisel Islandil. Anna Kristín Sigurðardóttir (Island)
22.10.2015 kell 12:00 (Tartu Hansa Kool) Praegused ja tulevased trendid koolihoonete ja klassiruumide kavandamisel Islandil. Anna Kristín Sigurðardóttir (Island)
22.10.2015 kell 12:00 (Tartu Hansa Kool) Õpetamine ja õppimine avatud klassiruumis. Avatud õpikeskkonnad – õpikeskkonna organiseerimine ja juhtimine. Lilja M. Jónsdóttir (Island)
IT-vahendid õppetöös 
Digipööre õppetöös on olnud juba mitu aastat Eesti haridusdiskussiooni keskmes. Koolid on jõudnud erineval ajal digipöörde vajalikkuse mõistmiseni. Pakume haridusfestivalil just parimate praktikate võtmes digipöörde teemale täiendust.
20.10.2015 kell 10:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) E-õpe füüsikas. Kaido Reivelt
20.10.2015 kell 12:00 (Tartu Veeriku Kool) Nutiseadmed õppetöös. Signe Varendi, Karin Tõevere
20.10.2015 kell 14:00 (Tartu Jaan Poska Gümnaasium) VOSK õpilaste motiveerimise võimalusena
21.10.2015 kell 10:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) Video-CV tegemine. Kadri Ugur, Eleri Lõhmus
21.10.2015 kell 12:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) Video-CV tegemine. Kadri Ugur, Eleri Lõhmus
21.10.2015 kell 14:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) Filmitreileri tegemine 1 (audiovisuaalse teksti kokkupanek). Kadri Ugur, Eleri Lõhmus
21.10.2015 kell 16:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) Filmitreileri tegemine 2 (audiovisuaalse teksti kokkupanek). Kadri Ugur, Eleri Lõhmus
22.10.2015 kell 12:00 (Tartu Karlova Kool) Noored ja internet. Maria Murumaa-Mengel
Juhtimine 
Koolijuhid on haridusfestivali oluline sihtrühm. Seepärast on festivali kavas ka mitmeid juhtimisega seotud teemasid. Aga ka iga õpetaja on juht ja juhtimisalased teadmised on tema igapäevatöös väga vajalikud.
20.10.2015 kell 10:00 (Tartu Karlova Kool) Pikaajaliste muutuste juhtimine haridussüsteemis ja koolides. Anna Kristín Sigurðardóttir (Island)
20.10.2015 kell 16:00 (Vilde lokaal) Väitluskoolituse väitluskohvik: Kodukohakool versus eliitkool
21.10.2015 kell 10:00 (Tartu Jaan Poska Gümnaasium) Tõenduspõhiselt haridusest, John Hattie uuringud. Einar Rull
21.10.2015 kell 10:00 (Tartu Loodusmaja) Retk läbi loodusmaja tegevusvõimaluste
21.10.2015 kell 14:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) Töötuba koolijuhtidele koolipäeva efektiivsusest. Halliki Harro-Loit
21.10.2015 kell 14:00 (Tartu Loodusmaja) Koolide hindamine. Irene Käosaar, HTM
21.10.2015 kell 16:00 (Vilde lokaal) Väitluskoolituse väitluskohvik: Numbriline hindamine versus kujundav hindamine
22.10.2015 kell 10:00 (Tartu Loodusmaja) Retk läbi loodusmaja tegevusvõimaluste
22.10.2015 kell 12:00 (Miina Härma Gümnaasium) Takistavad tegurid õppiva organisatsiooni kujundamisel. Anzori Barkalaja
22.10.2015 kell 16:00 (Vilde lokaal) Väitluskoolituse väitluskohvik: Kaasav haridus versus lahutav haridus
Kaasamine 
Sarja alla on koondatud ülevaade tegevustest, mis on seotud vanemate või kooliväliste partnerite kaasamise ja koostöö ülesehitamisega. Kaasamine on tänapäeva kooli jaoks oluline , sest üksi ei jõua ükski kool vastata ühiskonna ootustele. Koosolemise ja –tegevuse tugevust ning edukust oskasid inimesed hinnata juba kiviajal.
20.10.2015 kell 12:00 (Tartu Karlova Kool) Koostöö kogukonnaga: kuidas kolmepoolse koostöö käigus teha valmis õppefilm? Küllike Kask
20.10.2015 kell 18:00 (Tartu Veeriku Kool) Veeriku kooli terviseklubi kõnniüritus
21.10.2015 kell 10:00 (Tartu Forseliuse Kool) Kooli ja kodu koostöö 1. Solveig Roth (Norra)
21.10.2015 kell 12:00 (Tartu Forseliuse Kool) Kooli ja kodu koostöö 2. Solveig Roth (Norra)
21.10.2015 kell 16:00 (Tartu Täiskasvanute Gümnaasium) Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 101: "Videviku Akadeemiast Nooruse tn koolini"
21.10.2015 kell 18:00 (Tartu Loodusmaja) Huvihariduse vestlusring
22.10.2015 kell 12:00 (Miina Härma Gümnaasium) Heategevusprojekti „Väike panus, suur mõju“ Improteatri töötuba
22.10.2015 kell 14:00 (Miina Härma Gümnaasium) Heategevusprojekti „Väike panus, suur mõju“ Öökull valmib 1-2-3
22.10.2015 kell 16:00 (Tartu Hansa Kool) Tänavanoorsootöö ja sotsiaalsete oskuste õpetamise töötuba
22.10.2015 kell 16:00 (Tartu Variku Kool) ANK Tartu Skatehallis ja Tartu Seikluspargis noortele pakutavad võimalused
22.10.2015 kell 16:00 (Miina Härma Gümnaasium) Heategevusprojekti „Väike panus, suur mõju“ taaskasutuse töötuba – teeme ise mahlapakist rahakotti
22.10.2015 kell 16:00 (Miina Härma Gümnaasium) Noortekeskuse tutvustus ja draamavahendid töös noortega teemal "solvumine". Lille Maja
22.10.2015 kell 18:00 (Miina Härma Gümnaasium) Heategevusprojekti „Väike panus, suur mõju“ heategevuskontsert
Meelelahutus 
Töö peab ikka käima koos tantsu ja lauluga. Festivalil on palju võimalusi targalt aega veeta, kuid oleme ka selle eest hoolitsenud, et oleks lahe koos olla oma kolleegidega.
20.10.2015 kell 10:00 (Tartu Kunstikool) Näituse ja klaastorni külastus
20.10.2015 kell 10:00 (Tartu Mart Reiniku Kool (Vanemuise tn maja)) Origami töötuba
20.10.2015 kell 10:00 (Tartu Mart Reiniku Kool (Vanemuise tn maja)) Õpituba "Noodikirjast telefonihelinani"
20.10.2015 kell 14:00 (Tartu Kroonuaia Kool) Õpetajate näiteseltsi etendus "Kamorkanõid"
20.10.2015 kell 16:00 (Tartu Karlova Kool) Karlova - kogukonna elupaik. Toomas Liivamägi
20.10.2015 kell 18:00 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium) KJPG kontsert-koosolek koos töötubadega
20.10.2015 kell 18:00 (Tartu Veeriku Kool) Veeriku kooli terviseklubi kõnniüritus
21.10.2015 kell 18:00 (Tartu Annelinna Gümnaasium) Vene laulu festival
21.10.2015 kell 20:00 (Ööklubi VABANK) Õ-Klubi - festivali ametlik pidu
22.10.2015 kell 18:00 (Tartu Variku Kool) Moedemonstratsioon
22.10.2015 kell 18:00 (Pauluse kirik) Kogukonnakoolide ühiskontsert "Laulame sügispimeduse valguseks". Kunstiline juht Undel Kokk
22.10.2015 kell 18:00 (Miina Härma Gümnaasium) Heategevusprojekti „Väike panus, suur mõju“ heategevuskontsert
22.10.2015 kell 20:00 (Tartu Variku Kool) Astronoomilised vaatlused Variku kooli katusel
Muutunud õpikäsitus 
Eesti elukestva õppe strateegia 2020 koostamisega algas avalik arutelu muutunud õpikäsituse teemal. Muutunud õpikäsitus on haridusfestivalil ühe läbiva teemana, et seeläbi anda panus muutunud õpikäsituse arutelu jätkumisse, nii et see jõuaks kõikide õpetajate ja iga õpilaseni. Festivalil on võimalik kuulata erinevaid esinejaid Eestist ja ka välismaalt.
20.10.2015 kell 12:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) Projekti GoLab praktiline töötuba õpetajatele. Mario Mäeots
20.10.2015 kell 12:00 (Tartu Mart Reiniku Kool (Riia tn maja)) Kuidas õppida iseseisvalt mõtlema ja probleeme lahendama? Muutunud õpikäsituse roll. Artur Taevere
20.10.2015 kell 12:00 (Tartu Karlova Kool) Muutunud õpikäsituse elluviimine koos partneritega. Helene Urva
20.10.2015 kell 14:00 (Tartu Loodusmaja) Muutunud õpikäsitus. Pille Liblik, HTM
20.10.2015 kell 16:00 (TÜ ideelabor) Ettevõtlusõpe: võimalus või probleem? Marge Täks
21.10.2015 kell 10:00 (Tartu Descartes'i Kool) Väljundipõhise õppekava rakendamine Tartu Descartes’i Koolis
21.10.2015 kell 10:00 (Tartu Aleksander Puškini Kool) Laste käitumismustrite rikastamine: Oskuste õppe meetodi põhimõtted (1). Angela Jakobson
21.10.2015 kell 12:00 (Tartu Aleksander Puškini Kool) Laste käitumismustrite rikastamine: Oskuste õppe meetodi põhimõtted (2). Angela Jakobson
21.10.2015 kell 12:00 (Tartu Kivilinna Kool) Hindamine ja lõimitud õpe. Annika Rebane, Kersti Näär, Elma Piirimägi, Merle Lupp, Karin Lukk, Pille Saadjärv
21.10.2015 kell 14:00 (Tartu Kivilinna Kool) Uus õpikäsitus - sümbiootiline õpiprotsess digipöördes. Liisi Täht, Taimi Ruusmäe, Anne Orav, Helis Hani, Küllike Pedaste, Riho Rosin
22.10.2015 kell 10:00 (Tartu Hansa Kool) Õpetamine ja õppimine avatud klassiruumis. Avatud õpikeskkonnad – õpikeskkonna organiseerimine ja juhtimine. Lilja M. Jónsdóttir (Island)
22.10.2015 kell 10:00 (Tartu Mart Reiniku Kool (Riia tn maja)) Classroom management 1. Lars Arild Myhr (Norra)
22.10.2015 kell 12:00 (Tartu Mart Reiniku Kool (Riia tn maja)) Classroom management 2. Lars Arild Myhr (Norra)
Norra ülikooli sari 
Tartu Linnavalitsuse partneriteks on Stavangeri ülikooli ja Hedmarki ülikooli kolledži esindajad, kes on viimastel aastatel korduvalt käinud Tartus meid koolitamas. Haridusfestivalil soovime jagada nende teadmisi teiste Eesti õpetajatega.
20.10.2015 kell 10:00 (Tartu Hansa Kool) LP-mudel. Janne Stoen (Norra)
21.10.2015 kell 10:00 (Tartu Forseliuse Kool) Kooli ja kodu koostöö 1. Solveig Roth (Norra)
21.10.2015 kell 12:00 (Tartu Forseliuse Kool) Kooli ja kodu koostöö 2. Solveig Roth (Norra)
22.10.2015 kell 10:00 (Tartu Mart Reiniku Kool (Riia tn maja)) Classroom management 1. Lars Arild Myhr (Norra)
22.10.2015 kell 12:00 (Tartu Mart Reiniku Kool (Riia tn maja)) Classroom management 2. Lars Arild Myhr (Norra)
Pagulaste õpetamine 
2015. aastal jõudis meie inimesteni teadmine, et Eestisse soovib elama asuda pagulasi riikidest, kellega meil varasem kokkupuude puudub. Esimesena tekkis küsimus, kuidas me õpetame araabiakeelseid lapsi, kelle jaoks siinsed olud – ühiskond, kool, kultuur - on sünnipärastest väga erinevad. Pagulaste õpetamine ja ühiskonda integreerimine on hetkel Eestis väga aktuaalne. Meie jaoks on oluline, et festivalil tulevad käsitlemisele ka parasjagu kõige aktuaalsemad teemad. Seepärast lisasime programmi ettekandeid, mis on otseselt või kaudselt seotud pagulaste õpetamisega.
20.10.2015 kell 12:00 (Tartu Aleksander Puškini Kool) LAK-õppe meetodid õppetöös
21.10.2015 kell 10:00 (Tartu Annelinna Gümnaasium) Eesti keele kui teise keele õpetamine keele osaoskuste kaudu. Anne Kaskman
21.10.2015 kell 12:00 (Tartu Annelinna Gümnaasium) Mitmekeelsed õpilased – soomekeelne kool, Espoo linna näitel. Astrid Kauber
21.10.2015 kell 16:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) Muukeelsed lapsed - lapse keelelise arengu jälgimine. Meeli Väljaots, Esta Sikkal
Sekkumisprogrammid 
Projekti TULUKE raames oleme kokku puutunud erinevate sekkumisvõimalustega: motiveeriv intervjueerimine, agressiivsuse asendamise treening, Verge-metoodika. Tutvustame neid huvilistele. Lisaks oleme kutsunud oma programmi tutvustama kiusamisvastast (KiVa) programmi Eesti esindajad.
21.10.2015 kell 10:00 (Tartu Herbert Masingu Kool) MI tutvustus
21.10.2015 kell 12:00 (Tartu Herbert Masingu Kool) MI tutvustus
22.10.2015 kell 10:00 (Tartu Herbert Masingu Kool) Füüsiline agressioon kui väljakutse. Tutvu verge metoodikaga. Airiin Demir, Martin Kallavus
22.10.2015 kell 10:00 (Maarjamaa Hariduskolleegium) ARTi tutvustus
22.10.2015 kell 12:00 (Tartu Herbert Masingu Kool) Füüsiline agressioon kui väljakutse. Tutvu verge metoodikaga. Airiin Demir, Martin Kallavus
22.10.2015 kell 12:00 (Tartu Variku Kool) KiVa programmi tutvustus. Anti Einpalu
22.10.2015 kell 14:00 (Maarjamaa Hariduskolleegium) ARTi tutvustus
Parimad praktikad 
Olete jõudnud meie festivali kõige mahukama sarjani, mille alla on koondatud Tartu koolide jagatavad parimad praktikad. Päris mitmed Tartu koolid on oma uksed külalistele avanud ja valmis teile oma oskusi ja teadmisi tutvustama. Kasutage seda!
20.10.2015 kell 10:00 (Tartu Veeriku Kool) Lõiming eesti keele, kirjanduse ja geograafia ainetes. Kristiina Järve, Kristel Kruuse, Kaire Sumberg
20.10.2015 kell 10:00 (Tartu Herbert Masingu Kool) Käitumishäiretega laste õpetamisest
20.10.2015 kell 10:00 (Tartu Kesklinna Kool) Väärtuslik vahetund – parimad näited Tartu Kesklinna Koolist
20.10.2015 kell 10:00 (Tartu Mart Reiniku Kool (Vanemuise tn maja)) Origami töötuba
20.10.2015 kell 10:00 (Tartu Kroonuaia Kool) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppeprotsessi mitmekesistamine Tartu Kroonuaia Kooli tegevuste näitel
20.10.2015 kell 10:00 (Tartu Mart Reiniku Kool (Vanemuise tn maja)) Õpituba "Noodikirjast telefonihelinani"
20.10.2015 kell 12:00 (Tartu Aleksander Puškini Kool) LAK-õppe meetodid õppetöös
20.10.2015 kell 12:00 (Tartu Forseliuse Kool) Loovtööde kogemustuba
20.10.2015 kell 12:00 (Tartu Herbert Masingu Kool) Autismispektri häiretega laste õpetamisest
20.10.2015 kell 12:00 (Tartu Veeriku Kool) Nutiseadmed õppetöös. Signe Varendi, Karin Tõevere
20.10.2015 kell 14:00 (Tartu Jaan Poska Gümnaasium) VOSK õpilaste motiveerimise võimalusena
20.10.2015 kell 14:00 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium) Meie kooli lugu: õppekava ja moodulite ning õppekorralduse tutvustamine (töötubadega)
20.10.2015 kell 14:00 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium) Eesti keele töötoad õpetajatele
20.10.2015 kell 14:00 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium) Muusika töötuba õpetajatele
20.10.2015 kell 14:00 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium) Võõrkeelte töötoad õpetajatele
20.10.2015 kell 14:00 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium) Loodusainete töötoad õpetajatele
20.10.2015 kell 14:00 (Tartu Veeriku Kool) Loovtööde valmimise kogemus. Carmen Luts
20.10.2015 kell 14:00 (Tartu Loodusmaja) Aktiivõppeprogrammide tutvustus õpetajatele
20.10.2015 kell 14:00 (Tartu Kunstikool) Stencil töötuba
20.10.2015 kell 14:00 (Tartu Herbert Masingu Kool) Erinevad teraapiad töös lastega (ratsutamisteraapia, savi, füsioteraapia, pereteraapia)
20.10.2015 kell 16:00 (Tartu Veeriku Kool) Robootika kui õppekava toetav huviring. Priit Pensa, Saima Alliksaar
20.10.2015 kell 16:00 (Tartu Veeriku Kool) Väärtusmäng õpetajatele ja lapsevanematele. Halliki Harro-Loit
20.10.2015 kell 18:00 (Tartu Loodusmaja) Loodusõhtu "Mida on meil looduselt õppida?" Hendrik Relve
20.10.2015 kell 18:00 (Tartu Kutsehariduskeskus) "Teeme ise vahetunnid" - suur vahetund (avatud ringkäik)
20.10.2015 kell 18:00 (Tartu Herbert Masingu Kool) Uimastite mõjust kogemusnõustaja Immanuel Volkonskiga
21.10.2015 kell 10:00 (Tartu Descartes'i Kool) Väljundipõhise õppekava rakendamine Tartu Descartes’i Koolis
21.10.2015 kell 10:00 (Tartu Annelinna Gümnaasium) Eesti keele kui teise keele õpetamine keele osaoskuste kaudu. Anne Kaskman
21.10.2015 kell 12:00 (Tartu Kivilinna Kool) Hindamine ja lõimitud õpe. Annika Rebane, Kersti Näär, Elma Piirimägi, Merle Lupp, Karin Lukk, Pille Saadjärv
21.10.2015 kell 12:00 (Tartu Kesklinna Kool) Õpilaste sportmängude mosaiik (I kooliaste)
21.10.2015 kell 14:00 (Tartu Kivilinna Kool) Uus õpikäsitus - sümbiootiline õpiprotsess digipöördes. Liisi Täht, Taimi Ruusmäe, Anne Orav, Helis Hani, Küllike Pedaste, Riho Rosin
21.10.2015 kell 14:00 (Tartu Loodusmaja) Aktiivõppeprogrammide tutvustus õpetajatele
21.10.2015 kell 14:00 (Tartu Kunstikool) Stencil töötuba
21.10.2015 kell 14:00 (Tartu Kesklinna Kool) Õpilaste sportmängude mosaiik (II kooliaste)
21.10.2015 kell 16:00 (Tartu Kesklinna Kool) Õpilaste sportmängude mosaiik (III kooliaste)
22.10.2015 kell 12:00 (Maarjamaa Hariduskolleegium) Õpilase arengu hindamine ja eesmärgistamine
22.10.2015 kell 12:00 (Tartu Hansa Kool) Jutuvestmise töötuba. Merike Rand, Marika Vares
22.10.2015 kell 12:00 (Tartu Hansa Kool) Sotsiaalset kompetentsust tutvustav töötuba. Helina Aasmaa, Marianne Juhanson
22.10.2015 kell 12:00 (Tartu Jaan Poska Gümnaasium) Kooli avatus kui õpilase võimalus kujundada oma haridusteed. Töötoad ja arutelud koostööpartneritega
22.10.2015 kell 14:00 (Tartu Hansa Kool) Jutuvestmise töötuba. Merike Rand, Marika Vares
22.10.2015 kell 14:00 (Tartu Hansa Kool) Sotsiaalset kompetentsust tutvustav töötuba. Helina Aasmaa, Marianne Juhanson
22.10.2015 kell 14:00 (Tartu Kutsehariduskeskus) Meistritel külas (töötoad õpetajatele)
22.10.2015 kell 14:00 (Tartu Variku Kool) Joonistusmasinate valmistamine
22.10.2015 kell 16:00 (Maarjamaa Hariduskolleegium) Õpilase arengu hindamine ja eesmärgistamine
22.10.2015 kell 16:00 (Tartu Kutsehariduskeskus) Aruteluring annetest ja andekusest
22.10.2015 kell 18:00 (Tartu Kutsehariduskeskus) Avatud ringkäik
22.10.2015 kell 18:00 (Tartu Variku Kool) Moedemonstratsioon
TÜ Haridusuuenduskeskuse sari 
Haridusfestivali programmi kavandades on olnud meie oluliseks koostööpartneriks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus eesotsas Kadri Uguriga. Haridusuuenduskeskus on välja pakkunud väga erinevaid praktilisi tegevusi, mida saab kasutada nii õppetöös kui ka eraelus. Siit on võimalik vaadata, milline on TÜ haridusuuenduskeskuse programm haridusfestivalil.
20.10.2015 kell 10:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) E-õpe füüsikas. Kaido Reivelt
20.10.2015 kell 12:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) Projekti GoLab praktiline töötuba õpetajatele. Mario Mäeots
21.10.2015 kell 10:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) Video-CV tegemine. Kadri Ugur, Eleri Lõhmus
21.10.2015 kell 12:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) Video-CV tegemine. Kadri Ugur, Eleri Lõhmus
21.10.2015 kell 14:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) Töötuba koolijuhtidele koolipäeva efektiivsusest. Halliki Harro-Loit
21.10.2015 kell 14:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) Filmitreileri tegemine 1 (audiovisuaalse teksti kokkupanek). Kadri Ugur, Eleri Lõhmus
21.10.2015 kell 16:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) Filmitreileri tegemine 2 (audiovisuaalse teksti kokkupanek). Kadri Ugur, Eleri Lõhmus
21.10.2015 kell 16:00 (TÜ haridusuuenduskeskus) Muukeelsed lapsed - lapse keelelise arengu jälgimine. Meeli Väljaots, Esta Sikkal
Väitluskoolituse väitluskohvik 
Haridusfestivali korraldamisel oli meie üheks eesmärgiks haridusteemaliste ühiskondlike arutelude jätkamine. Eelkõige valisime välja teemad, mis tundusid meile olulised Tartu linna võtmes. Kevadel on nii vanematel kui ka haridusosakonnal pingeid seoses 1. klasside komplekteerimisega. Ikka ja jälle puutume kokku küsimusega, kas eelistada kodukooli või kooli, kuhu pääsemiseks on vaja läbida katsed. Tartu koolid lähevad järk-järgult üle kujundavale hindamisele. Meie poole on pöördunud vanemad, kes eelistavad koole, kus on kasutusel traditsiooniline numbriline hindamine. Samas näitavad rahvusvahelised uuringud, kui oluline on sisuline tagasiside õpilase arengule ja õppimisele. Kujundav hindamine on üks olulisemaid õppimist mõjutavaid faktoreid. Puutume ka kokku vanematega, kelle jaoks on probleem, kui tema lapse klassis õpib haridusliku erivajadusega laps, aga ka lapsevanematega, kes ei taha oma last saata hariduslike erivajadustega laste õpetamisele keskendunud kooli. Need on kõik küsimused, mis vajavad arutamist ja meie kõigi teadlikkuse suurendamist. Kõrgema teadlikkuse ja arengutasemega ühiskond on tolerantsem ja väärtustab erinevusi ega tähtsusta edetabeleid.
20.10.2015 kell 16:00 (Vilde lokaal) Väitluskoolituse väitluskohvik: Kodukohakool versus eliitkool
21.10.2015 kell 16:00 (Vilde lokaal) Väitluskoolituse väitluskohvik: Numbriline hindamine versus kujundav hindamine
22.10.2015 kell 16:00 (Vilde lokaal) Väitluskoolituse väitluskohvik: Kaasav haridus versus lahutav haridus
Õppiv kool 
Tartu Linnavalitsus loodab TULUKEse projektiga toetada Tartu koole nende kujunemisel õppivateks koolideks. Koostöös Norra partneriga on Eestisse toodud LP-mudel, mis aitab koolil kujuneda õppivaks kooliks. Kuna meie jaoks on õppiva kooli teema endiselt väga aktuaalne, siis on haridusfestivali kavas mitmeid tegevusi, mis on seotud just õppiva organisatsiooni loomisega.
20.10.2015 kell 10:00 (Tartu Hansa Kool) LP-mudel. Janne Stoen (Norra)
20.10.2015 kell 12:00 (Tartu Hansa Kool) Töötuba "Töö LP-rühmas"
20.10.2015 kell 14:00 (Tartu Hansa Kool) Õppiv, teadmustloov kool-klass-inimene – mudel ja elu (I osa). Ene-Silvia Sarv
20.10.2015 kell 16:00 (Tartu Hansa Kool) Õppiv, teadmustloov kool-klass-inimene – mudel ja elu (II osa). Ene-Silvia Sarv
21.10.2015 kell 10:00 (Tartu Jaan Poska Gümnaasium) Tõenduspõhiselt haridusest, John Hattie uuringud. Einar Rull
21.10.2015 kell 12:00 (Tartu Karlova Kool) Koolid kui professionaalsed õpikogukonnad. Anna Kristín Sigurðardóttir (Island)
22.10.2015 kell 12:00 (Miina Härma Gümnaasium) Takistavad tegurid õppiva organisatsiooni kujundamisel. Anzori Barkalaja
22.10.2015 kell 14:00 (Tartu Loomemajanduskeskus) Õpetajaameti töötuba. Triin Noorkõiv, Jaanika Aasa
PÕHIPROGRAMM NOORTEPROGRAMM SARJAD PARTNERID ASUKOHAD KORRALDAJAD