Põhiprogramm

AEG
AEG
Annelinn Karlova-Variku-Tamme-Veeriku Kesklinn
10:00
LP-mudel. Janne Stoen (Norra)
Tartu Hansa Kool
Pikaajaliste muutuste juhtimine haridussüsteemis ja koolides. Anna Kristín Sigurðardóttir (Island)
Tartu Karlova Kool
Käitumishäiretega laste õpetamisest
Tartu Herbert Masingu Kool
10:00
 
Näituse ja klaastorni külastus
Tartu Kunstikool
Väärtuslik vahetund – parimad näited Tartu Kesklinna Koolist
Tartu Kesklinna Kool
10:00
 
Lõiming eesti keele, kirjanduse ja geograafia ainetes. Kristiina Järve, Kristel Kruuse, Kaire Sumberg
Tartu Veeriku Kool
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppeprotsessi mitmekesistamine Tartu Kroonuaia Kooli tegevuste näitel
Tartu Kroonuaia Kool
10:00
 
Õpetamine ja õppimine avatud klassiruumis. Avatud õpikeskkonnad – õpikeskkonna organiseerimine ja juhtimine. Lilja M. Jónsdóttir (Island)
Tartu Veeriku Kool
Origami töötuba
Tartu Mart Reiniku Kool (Vanemuise tn maja)
10:00
   
Õpituba "Noodikirjast telefonihelinani"
Tartu Mart Reiniku Kool (Vanemuise tn maja)
10:00
   
E-õpe füüsikas. Kaido Reivelt
TÜ haridusuuenduskeskus
12:00
LAK-õppe meetodid õppetöös
Tartu Aleksander Puškini Kool
Loovtööde kogemustuba
Tartu Forseliuse Kool
Autismispektri häiretega laste õpetamisest
Tartu Herbert Masingu Kool
12:00
Töötuba "Töö LP-rühmas"
Tartu Hansa Kool
Koostöö kogukonnaga: kuidas kolmepoolse koostöö käigus teha valmis õppefilm? Küllike Kask
Tartu Karlova Kool
Kuidas õppida iseseisvalt mõtlema ja probleeme lahendama? Muutunud õpikäsituse roll. Artur Taevere
Tartu Mart Reiniku Kool (Riia tn maja)
12:00
 
Muutunud õpikäsituse elluviimine koos partneritega. Helene Urva
Tartu Karlova Kool
Projekti GoLab praktiline töötuba õpetajatele. Mario Mäeots
TÜ haridusuuenduskeskus
12:00
 
Näituse ja klaastorni külastus
Tartu Kunstikool
Kuidas jagatakse 1. klassi kohti Tartus?
Vilde lokaal
12:00
 
Nutiseadmed õppetöös. Signe Varendi, Karin Tõevere
Tartu Veeriku Kool
 
14:00
Õppiv, teadmustloov kool-klass-inimene – mudel ja elu (I osa). Ene-Silvia Sarv
Tartu Hansa Kool
Stencil töötuba
Tartu Kunstikool
Erinevad teraapiad töös lastega (ratsutamisteraapia, savi, füsioteraapia, pereteraapia)
Tartu Herbert Masingu Kool
14:00
Meie kooli lugu: õppekava ja moodulite ning õppekorralduse tutvustamine (töötubadega)
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Näituse ja klaastorni külastus
Tartu Kunstikool
VOSK õpilaste motiveerimise võimalusena
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
14:00
Eesti keele töötoad õpetajatele
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Muutunud õpikäsitus. Pille Liblik, HTM
Tartu Loodusmaja
Õpetajate näiteseltsi etendus "Kamorkanõid"
Tartu Kroonuaia Kool
14:00
Võõrkeelte töötoad õpetajatele
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Aktiivõppeprogrammide tutvustus õpetajatele
Tartu Loodusmaja
 
14:00
Muusika töötuba õpetajatele
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Loovtööde valmimise kogemus. Carmen Luts
Tartu Veeriku Kool
 
14:00
Loodusainete töötoad õpetajatele
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
   
16:00
Õppiv, teadmustloov kool-klass-inimene – mudel ja elu (II osa). Ene-Silvia Sarv
Tartu Hansa Kool
Karlova - kogukonna elupaik. Toomas Liivamägi
Tartu Karlova Kool
Ettevõtlusõpe: võimalus või probleem? Marge Täks
TÜ ideelabor
16:00
 
Näituse ja klaastorni külastus
Tartu Kunstikool
Väitluskoolituse väitluskohvik: Kodukohakool versus eliitkool
Vilde lokaal
16:00
 
Robootika kui õppekava toetav huviring. Priit Pensa, Saima Alliksaar
Tartu Veeriku Kool
 
16:00
 
Väärtusmäng õpetajatele ja lapsevanematele. Halliki Harro-Loit
Tartu Veeriku Kool
 
18:00
Tartu Descartes'i Kooli arvamuskohvik
Tartu Descartes'i Kool
"Teeme ise vahetunnid" - suur vahetund (avatud ringkäik)
Tartu Kutsehariduskeskus
Uimastite mõjust kogemusnõustaja Immanuel Volkonskiga
Tartu Herbert Masingu Kool
18:00
KJPG kontsert-koosolek koos töötubadega
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Loodusõhtu "Mida on meil looduselt õppida?" Hendrik Relve
Tartu Loodusmaja
 
18:00
 
Kooli tutvustus koolieelikutele ja lapsevanematele
Tartu Veeriku Kool
 
18:00
 
Veeriku kooli terviseklubi kõnniüritus
Tartu Veeriku Kool
 
AEG
AEG
Annelinn Karlova-Variku-Tamme-Veeriku Kesklinn
10:00
Laste käitumismustrite rikastamine: Oskuste õppe meetodi põhimõtted (1). Angela Jakobson
Tartu Aleksander Puškini Kool
Kooli ja kodu koostöö 1. Solveig Roth (Norra)
Tartu Forseliuse Kool
MI tutvustus
Tartu Herbert Masingu Kool
10:00
Eesti keele kui teise keele õpetamine keele osaoskuste kaudu. Anne Kaskman
Tartu Annelinna Gümnaasium
Õpetamine ja õppimine avatud klassiruumis. Avatud õpikeskkonnad – õpikeskkonna organiseerimine ja juhtimine. Lilja M. Jónsdóttir (Island)
Tartu Karlova Kool
Tõenduspõhiselt haridusest, John Hattie uuringud. Einar Rull
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
10:00
Väljundipõhise õppekava rakendamine Tartu Descartes’i Koolis
Tartu Descartes'i Kool
Näituse ja klaastorni külastus
Tartu Kunstikool
Video-CV tegemine. Kadri Ugur, Eleri Lõhmus
TÜ haridusuuenduskeskus
10:00
 
Retk läbi loodusmaja tegevusvõimaluste
Tartu Loodusmaja
 
12:00
Laste käitumismustrite rikastamine: Oskuste õppe meetodi põhimõtted (2). Angela Jakobson
Tartu Aleksander Puškini Kool
Kooli ja kodu koostöö 2. Solveig Roth (Norra)
Tartu Forseliuse Kool
MI tutvustus
Tartu Herbert Masingu Kool
12:00
Mitmekeelsed õpilased – soomekeelne kool, Espoo linna näitel. Astrid Kauber
Tartu Annelinna Gümnaasium
Koolid kui professionaalsed õpikogukonnad. Anna Kristín Sigurðardóttir (Island)
Tartu Karlova Kool
Õpilaste sportmängude mosaiik (I kooliaste)
Tartu Kesklinna Kool
12:00
Hindamine ja lõimitud õpe. Annika Rebane, Kersti Näär, Elma Piirimägi, Merle Lupp, Karin Lukk, Pille Saadjärv
Tartu Kivilinna Kool
Näituse ja klaastorni külastus
Tartu Kunstikool
Video-CV tegemine. Kadri Ugur, Eleri Lõhmus
TÜ haridusuuenduskeskus
12:00
   
Kuidas jagatakse lasteaiakohti Tartus?
Vilde lokaal
14:00
Uus õpikäsitus - sümbiootiline õpiprotsess digipöördes. Liisi Täht, Taimi Ruusmäe, Anne Orav, Helis Hani, Küllike Pedaste, Riho Rosin
Tartu Kivilinna Kool
Aktiivõppeprogrammide tutvustus õpetajatele
Tartu Loodusmaja
Õpilaste sportmängude mosaiik (II kooliaste)
Tartu Kesklinna Kool
14:00
 
Näituse ja klaastorni külastus
Tartu Kunstikool
Töötuba koolijuhtidele koolipäeva efektiivsusest. Halliki Harro-Loit
TÜ haridusuuenduskeskus
14:00
 
Stencil töötuba
Tartu Kunstikool
Filmitreileri tegemine 1 (audiovisuaalse teksti kokkupanek). Kadri Ugur, Eleri Lõhmus
TÜ haridusuuenduskeskus
14:00
 
Koolide hindamine. Irene Käosaar, HTM
Tartu Loodusmaja
 
16:00
 
Näituse ja klaastorni külastus
Tartu Kunstikool
Õpilaste sportmängude mosaiik (III kooliaste)
Tartu Kesklinna Kool
16:00
 
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 101: "Videviku Akadeemiast Nooruse tn koolini"
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium
Tugevate tunnetega toimetulekuoskuste õpetamine: viha regulatsioon lastel. Angela Jakobson
Tartu Mart Reiniku Kool (Riia tn maja)
16:00
   
Filmitreileri tegemine 2 (audiovisuaalse teksti kokkupanek). Kadri Ugur, Eleri Lõhmus
TÜ haridusuuenduskeskus
16:00
   
Muukeelsed lapsed - lapse keelelise arengu jälgimine. Meeli Väljaots, Esta Sikkal
TÜ haridusuuenduskeskus
16:00
   
Väitluskoolituse väitluskohvik: Numbriline hindamine versus kujundav hindamine
Vilde lokaal
18:00
Vene laulu festival
Tartu Annelinna Gümnaasium
Turvatundega kooli?!
Hariduse Tugiteenuste Keskus
 
18:00
 
Huvihariduse vestlusring
Tartu Loodusmaja
 
20:00
   
Õ-Klubi - festivali ametlik pidu
Ööklubi VABANK
AEG
AEG
Annelinn Karlova-Variku-Tamme-Veeriku Kesklinn
10:00
ARTi tutvustus
Maarjamaa Hariduskolleegium
Näituse ja klaastorni külastus
Tartu Kunstikool
Füüsiline agressioon kui väljakutse. Tutvu verge metoodikaga. Airiin Demir, Martin Kallavus
Tartu Herbert Masingu Kool
10:00
Õpetamine ja õppimine avatud klassiruumis. Avatud õpikeskkonnad – õpikeskkonna organiseerimine ja juhtimine. Lilja M. Jónsdóttir (Island)
Tartu Hansa Kool
Retk läbi loodusmaja tegevusvõimaluste
Tartu Loodusmaja
Classroom management 1. Lars Arild Myhr (Norra)
Tartu Mart Reiniku Kool (Riia tn maja)
10:00
Praegused ja tulevased trendid koolihoonete ja klassiruumide kavandamisel Islandil. Anna Kristín Sigurðardóttir (Island)
Tartu Hansa Kool
   
12:00
Õpilase arengu hindamine ja eesmärgistamine
Maarjamaa Hariduskolleegium
Noored ja internet. Maria Murumaa-Mengel
Tartu Karlova Kool
Heategevusprojekti „Väike panus, suur mõju“ Improteatri töötuba
Miina Härma Gümnaasium
12:00
Praegused ja tulevased trendid koolihoonete ja klassiruumide kavandamisel Islandil. Anna Kristín Sigurðardóttir (Island)
Tartu Hansa Kool
Näituse ja klaastorni külastus
Tartu Kunstikool
Takistavad tegurid õppiva organisatsiooni kujundamisel. Anzori Barkalaja
Miina Härma Gümnaasium
12:00
Jutuvestmise töötuba. Merike Rand, Marika Vares
Tartu Hansa Kool
KiVa programmi tutvustus. Anti Einpalu
Tartu Variku Kool
Füüsiline agressioon kui väljakutse. Tutvu verge metoodikaga. Airiin Demir, Martin Kallavus
Tartu Herbert Masingu Kool
12:00
Sotsiaalset kompetentsust tutvustav töötuba. Helina Aasmaa, Marianne Juhanson
Tartu Hansa Kool
 
Kooli avatus kui õpilase võimalus kujundada oma haridusteed. Töötoad ja arutelud koostööpartneritega
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
12:00
Õpetamine ja õppimine avatud klassiruumis. Avatud õpikeskkonnad – õpikeskkonna organiseerimine ja juhtimine. Lilja M. Jónsdóttir (Island)
Tartu Hansa Kool
 
Classroom management 2. Lars Arild Myhr (Norra)
Tartu Mart Reiniku Kool (Riia tn maja)
12:00
   
Tartu haridus arvudes
Vilde lokaal
14:00
ARTi tutvustus
Maarjamaa Hariduskolleegium
Näituse ja klaastorni külastus
Tartu Kunstikool
Heategevusprojekti „Väike panus, suur mõju“ Öökull valmib 1-2-3
Miina Härma Gümnaasium
14:00
Õppetöö avatud õpperuumis
Tartu Hansa Kool
Meistritel külas (töötoad õpetajatele)
Tartu Kutsehariduskeskus
 
14:00
Jutuvestmise töötuba. Merike Rand, Marika Vares
Tartu Hansa Kool
Õpetajaameti töötuba. Triin Noorkõiv, Jaanika Aasa
Tartu Loomemajanduskeskus
 
14:00
Sotsiaalset kompetentsust tutvustav töötuba. Helina Aasmaa, Marianne Juhanson
Tartu Hansa Kool
Joonistusmasinate valmistamine
Tartu Variku Kool
 
16:00
Õpilase arengu hindamine ja eesmärgistamine
Maarjamaa Hariduskolleegium
Näituse ja klaastorni külastus
Tartu Kunstikool
Heategevusprojekti „Väike panus, suur mõju“ taaskasutuse töötuba – teeme ise mahlapakist rahakotti
Miina Härma Gümnaasium
16:00
Anne Noortekeskust tuvustav minietüüd ja infominutid
Tartu Hansa Kool
Aruteluring annetest ja andekusest
Tartu Kutsehariduskeskus
Noortekeskuse tutvustus ja draamavahendid töös noortega teemal "solvumine". Lille Maja
Miina Härma Gümnaasium
16:00
Tänavanoorsootöö ja sotsiaalsete oskuste õpetamise töötuba
Tartu Hansa Kool
ANK Tartu Skatehallis ja Tartu Seikluspargis noortele pakutavad võimalused
Tartu Variku Kool
Väitluskoolituse väitluskohvik: Kaasav haridus versus lahutav haridus
Vilde lokaal
18:00
 
Kärgperede lapsed ja vanemad
Hariduse Tugiteenuste Keskus
Heategevusprojekti „Väike panus, suur mõju“ heategevuskontsert
Miina Härma Gümnaasium
18:00
 
Kogukonnakoolide ühiskontsert "Laulame sügispimeduse valguseks". Kunstiline juht Undel Kokk
Pauluse kirik
 
18:00
 
Avatud ringkäik
Tartu Kutsehariduskeskus
 
18:00
 
Moedemonstratsioon
Tartu Variku Kool
 
20:00
 
Astronoomilised vaatlused Variku kooli katusel
Tartu Variku Kool
 
PÕHIPROGRAMM NOORTEPROGRAMM SARJAD PARTNERID ASUKOHAD KORRALDAJAD